fbpx
Skip to content Skip to footer

Regulamin Usług Mobilnego Masażu

 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług związanych z mobilnym masażem
i dojazdem do klienta przez firmę Zdrowe Ciało Katarzyna Jaszek-Paluch, zarejestrowaną pod adresem ul. Jabłonowa 1,
05-822 Milanówek, NIP: 918-211-34-52.

1.2. Usługi świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami branżowymi.

 1. Zamówienia i Umówienie Usługi

2.1. Usługi mobilnego masażu można zamawiać poprzez stronę internetową masujmnie.pl, telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych kanałów komunikacyjnych.

2.2. Klient zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne informacje przy składaniu zamówienia.

2.3. Umówienie usługi mobilnego masażu wymaga potwierdzenia dostępności terminu przez firmę.

 1. Opłaty i Sposób Płatności

3.1. Cennik usług oraz ewentualne dodatkowe opłaty za dojazd są dostępne na stronie masujmnie.pl.

3.2. Klient zobowiązany jest dokonać płatności zgodnie z informacjami podanymi na stronie lub uzgodnionymi indywidualnie z firmą.

3.3. Płatność za usługi mobilnego masażu może odbywać się gotówką lub elektronicznie, zgodnie
z preferencjami Klienta.

 1. Warunki Anulowania i Przełożenia Terminu

4.1. Klient ma prawo anulować lub przełożyć umówiony termin masażu najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem usługi.

4.2. W przypadku anulacji lub przełożenia terminu przez Klienta po upływie 24 godzin, firma zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty manipulacyjnej stanowiącej 40% wartości zamówionej usługi.

4.3. Wizytę można anulować wykorzystując jeden z dostępnych kanałów komunikacji: telefon: 730 606 075, e-mail: biuro@masujmnie.pl lub platformę Booksy.

 1. Obowiązki Klienta

5.1. Klient zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia masażu
w miejscu docelowym, w tym odpowiedniego pomieszczenia i higieny.

5.2. Klient zobowiązuje się do zapewnienia dwóch dużych czystych ręczników i jednego małego.

5.3. Klient zobowiązuje się do podawania rzetelnych informacji o swoim stanie zdrowia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo masażu.

5.4. Klientem może być osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.

 1. Odpowiedzialność

6.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania
z usług lub nieprzestrzegania zaleceń po masażu.

6.2. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych.

6.3. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi w przypadku stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

6.4. Masaż całego ciała nie obejmuje miejsc intymnych.

6.5. Firma zastrzega sobie prawo do przerwania usługi masażu jeżeli zachowanie pacjenta będzie nieodpowiednie do sytuacji i miejsca. W takiej sytuacji opłata za masaż nie będzie zwrócona.

6.6. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania masażu z powodów osobistych lub sytuacji losowych.

 1. Reklamacje

7.1. Klient może dokonać reklamacji zamówionej usługi lub produktu wykorzystując jeden z dostępnych kanałów komunikacji: telefon: 730 606 075, e-mail: biuro@masujmnie.pl

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 1. Zmiany w Regulaminie

8.1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu zawsze dostępna będzie na stronie masujmnie.pl.

 1. Postanowienia Końcowe

9.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie masujmnie.pl.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin Voucherów na Masaż w Formie Elektronicznej (Gift Card)

1. Definicje:

 • Voucher na Masaż: Elektroniczny dokument uprawniający do skorzystania z usługi masażu w ramach określonych warunków.

 • Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu Vouchera na Masaż.

 • Odbiorca Vouchera: Osoba, której przekazano lub została obdarowana Voucherem na Masaż.

 • Usługa Masażu: Specyficzne zabiegi masażu oferowane przez naszą firmę zgodnie z dostępnymi opcjami.

2. Zakup Vouchera:

 • Voucher na Masaż można zakupić wyłącznie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 • Nabywca może wybrać wartość Vouchera lub skorzystać z dostępnych pakietów masażu.

 • Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Voucher przekazywany jest w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty na wskazany adres e-mail w zamówieniu

3. Warunki Używania:

 • Voucher na Masaż jest ważny przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu. Po upływie tego terminu Voucher traci ważność.

 • Odbiorca Vouchera musi umówić się na masaż zgodnie z naszymi dostępnymi terminami i warunkami.

 • Voucher na Masaż nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

 • Voucher jest jednorazowego użytku, chyba że zaznaczono inaczej.

4. Rezerwacje:

 • Rezerwacje na masaż można dokonywać telefonicznie lub online, zgodnie z dostępnymi opcjami.

 • Miejsce, data i godzina masażu są uzgadniane indywidualnie z Odbiorcą Vouchera.

5. Utrata Vouchera:

 • W przypadku utraty Vouchera, Nabywca może skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji na temat możliwości otrzymania duplikatu Vouchera.

6. Zasady Anulacji:

 • Anulacje rezerwacji muszą być dokonywane co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem masażu.

 • W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, Voucher traci ważność.

 1. Reklamacje

7.1. Klient może dokonać reklamacji zamówionej usługi lub produktu wykorzystując jeden z dostępnych kanałów komunikacji: telefon: 730 606 075, e-mail: biuro@masujmnie.pl

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8. Zmiany Regulaminu:

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na naszej stronie internetowej.

Zakupem Vouchera na Masaż Nabywca akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

subskrybuj i śledź promocje

Subskrybuj i śledź promocje